Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

De kwaliteitsborging van IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv is gebaseerd op vakkennis, proces en gegevensregistratie, systematische controle van werkzaamheden en gecertificeerde software.

Vakkennis

Om een goed constructief advies te kunnen geven is vakkennis onontbeerlijk. Door het continu bijhouden van vakliteratuur en volgen van opleidingen en cursussen wordt een zo hoog mogelijk kennisniveau bereikt.

Proces en gegevens registratie

Een goede en zorgvuldige registratie is nodig voor de planning en voortgangscontrole van een werk. Tevens kan snel gecontroleerd worden of alle noodzakelijke documenten gedistribueerd zijn en constructieve aanpassingen en/of opmerkingen verwerkt zijn. Alle uitgaande documenten worden voor verzending geregistreerd en voorzien van versienummer en wijzigingsdatum. Er worden door ons geen documenten verstrekt die niet zijn opgenomen in de registratie.

Systematische controle

Controle als onderdeel van de kwaliteitsborging is het belangrijkste middel om fouten te herstellen. Documenten worden volgens een standaard uitgewerkt. De lay-out en opbouw van onderdelen is hierdoor in basis vastgelegd waardoor geen onderdelen worden vergeten. Berekeningen, tekeningen en rapporten moeten duidelijk en eenduidig leesbaar zijn. Voor de controle hanteren we het vier ogen principe.

Gecertificeerde software

Er wordt met professionele gecertificeerde software gewerkt (Dlubal, RFEM – FEM Structural Analysis Software) en met in eigen beheer ontwikkelde software en spreadsheets welke continue worden getest op betrouwbaarheid middels standaard sets berekeningen waarvan de resultaten bekend zijn. 

Wij gebruiken de rekensoftware RFEM voor onze sterkteberekeningen. De software wordt ondersteund door MSc Engineering. Voor de verdere uitwerking wordt Tekla Structures en Autodesk autocad toegepast.