Disciplines

Disciplines

Met het ontwerp als uitgangspunt worden door IBL de draagconstructie van een bouwwerk uitgewerkt waarbij een ruime ervaring garant staat voor een doordachte en kwalitatief hoogstaand ontwerp. In voorkomende gevallen kan IBL ook de totale bouwbegeleiding verzorgen zodat de klant slechts een aanspreekpunt heeft en zich meer kan concentreren op eigen werkzaamheden.

Ontwerp constructies

In de ontwerpfase worden diverse alternatieven bekeken om zo tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen van de draagstructuur. IBL beschikt over alle benodigde kennis om deze, misschien wel belangrijkste fase, zo optimaal mogelijk uit te voeren. Een qua kostenaspect zo optimaal mogelijke draagconstructie met respect voor het architectonisch ontwerp is hiervan het resultaat.